Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Geodetska snimka, analiza granulometrijskog sastava i elaborat nanosa šljunka i pijeska (vode)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izradi ili ne dostavi nadležnim tijelima ili osobama geodetsku snimku, analizu granulometrijskog sastava, odnosno elaborat sukladno čl. 99. st. 4., 5. i 6. Zakona o vodama.

U čl. 99. st. 4., 5. i 6. Zakona navodi se:

Područje kazna: