Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije o ustanovama za obrazovanje odraslih, programima, polaznicima, radnicima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj ustanova za obrazovanje odraslih ako postupi suprotno odredbi  čl. 31. st. 1. Zakona o obrazovanju odraslih. 

U čl. 31. st. 1. Zakona navodi se: 

"U obrazovanju odraslih vode se evidencije o ustanovama za obrazovanje odraslih, programima, polaznicima, radnicima te evidencije o drugim podacima važnim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: