Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencija mjesta predaje i preuzimanja plina

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj operator transportnog sustava koji ne vodi evidenciju svih mjesta predaje plina u transportni sustav i preuzimanja plina iz transportnog sustava, uključivo evidenciju o pripadnosti opskrbljivača plinom i trgovaca plinom bilančnoj skupini, sukladno čl. 26. t. 22. Zakona o tržištu plina.
U čl. 26. t. 21. Zakona navodi se:
"Operator transportnog sustava je dužan:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: