Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencija imovine i računa (središnja ugovorna strana)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj član središnje druge ugovorne strane ako ne evidentira imovinu i račune u skladu sa čl. 39. st. 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje; Uredbe (EU) br. 648/2012).

U čl. 39. st. 4. Uredbe (EU) br. 648/2012 navodi se: