Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dužnosti vozača prilikom zaustavljanja ili parkiranja vozila (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama čl. 79. st. 1., 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 79. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

"U slučaju zaustavljanja ili parkiranja na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kad za to postoji mogućnost, zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!