Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dozvola za proizvodnju, posjedovanje i korištenje posebne opreme (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proizvodi, posjeduje ili koristi posebnu opremu bez dozvole Zavoda suprotno čl. 67. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 67. st. 2. Zakona navodi se:
"Za proizvodnju, posjedovanje ili korištenje posebne opreme koja se može koristiti za istraživanje i razvoj nuklearnog oružja potrebno je ishoditi dozvolu Zavoda."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!