Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dozvola za proizvodnju, posjedovanje i korištenje posebne opreme (radiološka i nuklearna sigurnost)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proizvodi, posjeduje ili koristi posebnu opremu bez dozvole Zavoda suprotno čl. 67. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 67. st. 2. Zakona navodi se:
"Za proizvodnju, posjedovanje ili korištenje posebne opreme koja se može koristiti za istraživanje i razvoj nuklearnog oružja potrebno je ishoditi dozvolu Zavoda."