Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostavljanje dokaza kao uvjet za ostvarivanje traženog prava (rodiljne i roditeljske potpore)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac korisnika prava ako Zavodu onemogući provjeru osobnih podataka, ostvarene plaće/dohotka, ispunjavanja pravnih i drugih uvjeta za ostvarivanje i korištenje prava na rodiljne i roditeljske potpore za korisnike prava, odnosno onemogući postupanje sukladno čl. 46.  Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

U čl. 46. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!