Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava dokumentacije u vezi s korištenjem proizvodnog postrojenja (obnovljivi izvori energije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je elektroenergetski subjekt ako kao povlašteni proizvođač električne energije ne odgovara na upite Agencije ili ne dostavlja dokumentaciju u vezi s korištenjem proizvodnog postrojenja sukladno čl . 19. st. 12. t. 5. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

U čl. 19. st. 12. t. 5. Zakona navodi se:

"Povlašteni proizvođač dužan je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: