Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava dokumentacije (službene kontrole)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne omogući dostavu tražene dokumentacije na način kako to tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži prema čl. 21. st. 1. podst. 6. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

U čl. 21. st. 1. podst. 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: