Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dodavanje koncentriranog mošta ili slatke tvari u masulj, mošt ili vino

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako masulju, moštu ili vinu doda šećer i koncentrirani mošt ili koju drugu slatku tvar odnosno povećava kiselost suprotno čl. 28. t. 1., 2., 8. Zakona o vinu.

U čl. 28. t. 1., 2., 8. Zakona navodi se:

"Zabranjeno je: 

1. masulju, moštu i vinu dodavati šećer, koncentrirani mošt ili druge slatke tvari, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega nije drugačije određeno, 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: