Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Davanje podataka koji nisu javni (ovrha na novčanim sredstvima)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Agencija ako podatke koji nisu javni dade protivno zakonu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.