Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Brokerska usluga (roba vojne namjene i nevojna ubojna sredstva)

Kaznom zatvora od jedne do pet godina kaznit će se tko pruži brokersku uslugu iz čl. 3. t. 11. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava bez dozvole.

U čl. 3. t. 1. Zakona navodi se:

"Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

11. »Usluge« znače pribavljanje koristi, prenošenje prava te ostale poslovne aktivnosti koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!