Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Berba, siječa i oštećivanje biljnog pokrova (unutarnji red u parku prirode Telašćica)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Parka prirode sukladno čl. 24. Pravilnika o unutarnjem redu u parku prirode "Telašćica".
U čl. 24. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode zabranjeno je branje, sječa i oštećivanje biljnog pokrova, osim na postojećim ratarskim i pašnjačkim površinama."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!