Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela ili udjela koji premašuje određeni postotak (elektronički novac)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne podnese zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci u skladu sa čl. 20. st. 7. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 20. st. 7. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o stjecanju i prodaji dionica ili udjela (elektronički novac)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu sa čl. 20. st. 3., 4. ili 6. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 20. st. 3., 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje dionica ili udjela u instituciji za elektronički novac

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stekne dionice, odnosno poslovne udjele institucije za elektronički novac u iznosu koji je manji od 50 posto udjela u kapitalu, odnosno glasačkim pravima te institucije protivno čl. 20. st. 1. ili 2. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 20. st. 1. i. 2. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Iskup svih novčanih sredstava koje je zahtijevao imatelj elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako postupi protivno čl. 6. st. 10. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 10. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Naplata naknade za iskup elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako imatelju elektroničkog novca naplati naknadu za iskup, osim u slučaju iz čl. 6. st. 6. t. 3. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 6. t. 3. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca smije imatelju elektroničkog novca naplatiti naknadu za iskup elektroničkog novca samo ako je tako navedeno u ugovoru iz stavka 3. ovog članka, i to samo u sljedećim slučajevima:

Područje kazna: 

Isplata novčane vrijednosti elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako na zahtjev imatelja elektroničkog novca odmah i po nominalnoj vrijednosti u cijelosti ne isplati novčanu vrijednost elektroničkog novca protivno čl. 6. st. 2. i. 9. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 2. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Očitovanja i dokazi izdavatelja elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako na poziv Hrvatske narodne banke ne dostavi očitovanje i potrebne dokaze u roku određenom u pozivu protivno čl. 9. st. 3. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 9. st. 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Odgovor imatelju elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako postupi protivno čl. 8. st. 2. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 8. st. 2. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca dužan je imatelju elektroničkog novca dostaviti odgovor najkasnije u roku od deset dana od dana zaprimanja prigovora."

Područje kazna: 

Zabrana plaćanja naknada za držanje elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako postupi protivno čl. 7. Zakona o elektorničkom novcu.

U čl. 7. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca ne smije plaćati kamate ili davati bilo koju drugu imovinsku korist za držanje elektroničkog novca kroz vremensko razdoblje."

Područje kazna: 

Davanje informacija imatelju elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako postupi protivno čl. 6. st. 5. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 5. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca dužan je dati informacije imatelju elektroničkog novca o uvjetima iz stavka 3. ovog članka prije nego što se imatelj elektroničkog novca obveže ponudom ili ugovorom o izdavanju elektroničkog novca."

U čl. 6. st. 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Iskup novčane vrijednosti elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako ne iskupi novčanu vrijednost elektroničkog novca u skladu s čl. 6. st. 2., 6., 7., 8., 9. ili 10. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 2. Zakona navodi se:

"Izdavatelj elektroničkog novca dužan je na zahtjev imatelja elektroničkog novca odmah isplatiti novčanu vrijednost elektroničkog novca (iskup elektroničkog novca) po nominalnoj vrijednosti."

Područje kazna: 

Neodgodivost izdavanja elektroničkog novca

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca ako ne izda elektronički novac bez odgađanja nakon primitka novčanih sredstava ili ako izda elektronički novac u vrijednosti koja nije jednaka primljenoj novčanoj vrijednosti protivno čl. 6. st. 1. Zakona o elektroničkom novcu.

U čl. 6. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Stranice