Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Prijava boravišta osoba kojima se pružaju usluge smještaja duže od tri mjeseca

Novčanom kaznom od kaznit će se za prekršaj osoba koja pruža usluge smještaja, a nadležnom tijelu ne prijavi boravište osoba kojima pruža usluge smještaja duže od tri mjeseca suprotno čl. 11. Zakona o prebivalištu.

U čl. 11. Zakona navodi se:

"Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su prijaviti nadležnom tijelu boravište osoba kojima pružaju usluge smještaja duže od tri mjeseca."

Područje kazna: 

Evidencija podataka o osobi kojoj je stan dan na korištenje (prebivalište)

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca, a ne dostavi nadležnom tijelu u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi suprotno čl. 10. st. 4. Zakona o prebivalištu.

U čl. 10. st. 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Izjava o nastanjivanju u mjestu i na adresi prebivališta ili boravišta

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja prilikom prijave prebivališta i boravišta da lažnu izjavu da se u mjestu i na adresi prebivališta ili boravišta nastanila čl. 10. st. 1. Zakona o prebivalištu.

U čl. 10. st. 1. Zakona navodi se:

"Prilikom prijave prebivališta i boravišta osoba daje pisanu izjavu da se u mjestu i na adresi prebivališta ili boravišta nastanila."

Područje kazna: 

Davanje netočnih i neistinith podataka kod prijave i odjave prebivališta i boravišta

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja prilikom prijave i odjave prebivališta i boravišta da netočne ili neistinite podatke suprotno čl. 9. st. 4. Zakona o prebivalištu.

U čl. 9. st. 4. Zakona navodi se:

"Osoba je dužna prilikom prijave i odjave iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dati točne i istinite podatke."

U čl. 9. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Napuštanje prebivališta u trajanju duljem od godinu dana

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana, radi privremenog odlaska izvan RH, a o tome ne obavijesti nadležno tijelo na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda RH u inozemstvu ili nadležno tijelo ne obavijesti o svojem povratku u RH suprotno čl. 3., st. 5., 6. i 7. Zakona o prebivalištu.

Područje kazna: 

Prijava i odjava prebivališta i boravišta

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u propisanom roku ne prijavi prebivalište ili boravište ili radi iseljenja iz RH ne odjavi prebivalište ili ne produži prijavu boravišta suprotno čl. 3. st. 1. i 3. i  čl. 4. st. 1. i 3. Zakona o prebivalištu.

U čl. 3. st. 1. i 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Korištenje novog osobnog imena

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja se ne koristi novim osobnim imenom u pravnom prometu od dana upisa promjene u maticu rođenih.

Područje kazna: 

Korištenje osobnih identifikacijskih brojeva za povezivanje podataka

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika broja koja ne koristi osobne identifikacijske brojeve za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka suprotno čl. 7. Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

U čl. 7. Zakona navodi se:

Korištenje osobnog identifikacijskog broja

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obveznik broja koji ne koristi osobni identifikacijski broj na način propisan Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (dalje; Zakona) suprotno čl. 6. Zakona.

U čl. 6. Zakona navodi se:

"Obveznici broja obvezni su koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:

1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,

Prijava nestanka ili pronalaska osobne iskaznice

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice sukladno čl. 17. st. 1. i 2. Zakona o osobnoj iskaznici.

U čl. 17. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Područje kazna: 

Dužnost posjedovanja i davanja na uvid osobne iskaznice

Novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja kod sebe nema osobnu iskaznicu ili je odbije dati na uvid ovlaštenim osobama suprotno čl. 16. st. 1. Zakona o osobnoj iskaznici.

U čl. 16. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Povrat osobne iskaznice

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja u propisanom roku osobnu iskaznicu koja je prestala važiti prije isteka roka na koji je izdana ne vrati nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji suprotno čl. 15. st. 2. i 3.  Zakona o osobnoj iskaznici.

U čl. 15. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Stranice