Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Jasno očitovanje informacija o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako informacije iz čl. 10. st. 2. i 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) nisu jasno čitljive ili prema potrebi jasno čujne, ovisno o mediju koji se upotrebljava za oglašavanje, što je protivno čl. 10. st. 5. Zakona.
U čl. 10. st. 5. Zakona navodi se:

Obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako na jasan, određen i vidljiv način, zajedno s efektivnom kamatnom stopom ne navede obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama koje se odnose na ugovor o stambenom potrošačkom kreditu, posebice o osiguranju, što je protivno čl. 10. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 10. st. 4. Zakona navodi se:

Reprezentativni primjer informacija o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako informacije u skladu s čl. 10. st. 2. t. 3., 4., 5., 6., 7., 8. ili 9. Zakonao stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) ne navede u obliku reprezentativnog primjera, što je protivno čl. 10. st. 3. Zakona.
U čl. 10. st. 3. Zakona navodi se:

Objava informacija pri oglašavanju koje se odnosi na ugovore o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako pri oglašavanju koje se odnosi na ugovore o stambenom potrošačkom kreditu, a pri kojem je navedena kamatna stopa ili bilo kakve brojke koje se odnose na troškove tog kredita koje snosi potrošač, ne objave informacije u skladu s čl. 10. st. 2. do 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 10. st. 2. do 6. Zakona navodi se:

Zabrana izražavanja koje bi kod potrošača moglo pobuditi lažna očekivanja (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako primjenjuje izražavanje koje bi kod potrošača moglo pobuditi lažna očekivanja u vezi s dostupnošću ili ukupnim troškom kredita za potrošače, što je protivno čl. 9. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 9. st. 2. Zakona navodi se:

Vjerodostojnost promidžbenih sadržaja u svezi s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne osigura da su sve vrste oglašavanja i promidžbeni sadržaji vezani uz ugovore o stambenom potrošačkom kreditu vjerodostojni, jasni ili da ne dovode potrošača u zabludu, što je protivno čl. 9. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 9. st. 1. Zakona navodi se:

Zahtjevi u svezi sa znanjem i stručnosti osoblja kreditne institucije i kreditnog posrednika (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako postupa protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju čl. 8. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 8. st. 3. Zakona navodi se:
"Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim pobliže uređuje zahtjeve u svezi sa znanjem i stručnosti iz stavka 1. ovoga članka i način njihova ispunjavanja."
U čl. 8. st. 1. Zakona navodi se:

Znanje i stručnost osoblja kreditne institucije i kreditnog posrednika (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako njegovo osoblje na poslovima osmišljavanja, ponude ili odobravanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, pružanju usluga kreditnog posredovanja ili pružanju savjetodavnih usluga ne posjeduje odgovarajuću razinu znanja odnosno ne posjeduje odgovarajuću razinu stručnosti, a što je protivno čl. 8. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 8. st. 1. Zakona navodi se:

Podzakonski propis kojim se uređuju primici osoblja odgovornog za procjenu kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako postupa protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju čl. 7. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 7. st. 5. Zakona navodi se:
"Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim pobliže uređuje zahtjeve iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vezane uz primitke osoblja."
U čl. 7. st. 3. i 4. Zakona navodi se:

Politike primitaka za osoblje odgovorno za procjenu kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako politike primitaka nisu u skladu s čl. 7. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 7. st. 4. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija je dužna, u skladu sa svojom veličinom, unutarnjom organizacijom te obujmom i složenošću poslova koje obavlja, pri izradi i primjeni politike primitaka za osoblje odgovorno za procjenu kreditne sposobnosti potrošača osigurati da politike primitaka:

Zabrana ugovaranja ili isplate primitaka za osoblje odgovorno za procjenu kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovori ili isplaćuje primitke protivno čl. 7. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 7. st. 3. Zakona navodi se:

Informacije o okolnostima vezanim uz potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako pri odobravanju, posredovanju ili pružanju savjetodavnih usluga povezanih s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu ili pri pružanju savjetodavnih usluga ne pribavi i ne uzme u obzir informacije u skladu čl. 22. st. 4.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona), a što je protivno čl. 7. st. 2. Zakona.
U čl. 7. st. 2. Zakona navodi se:

Stranice