Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Uvid u poslovne knjige nadziranog subjekta (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne omogući uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te ne dostavi potrebne podatke i obavijesti sukladno čl. 35. st. 2. Zakona o akvakulturi.
U čl. 35. st. 2. Zakona navodi se:
"Nadzirani subjekt dužan je inspektoru prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora omogućiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te dostaviti potrebne podatke i obavijesti."

Područje kazna: 

Evidencija o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi evidenciju o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija sukladno čl. 19. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 19. st. 1. Zakona navodi se:
"Pravne i fizičke osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su voditi evidenciju o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija."

Područje kazna: 

Zabrana trgovanja, uzgoja, iskrcaja ili izvoza plavoperajne tune bez odgovarajuće dokumentacije (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako trguje, uvozi, iskrcava, prerađuje ili izvozi plavoperajne tune s uzgajališta koje nisu popraćene dokumentacijom protivno čl. 56. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 56. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Mjere u pogledu stavljanja na tržište plavoperajne tune (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez, a koja je ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu, ograničenje ulova ili raspodjelu ribolovnog napora za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na temelju ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje i/ili je ulovljena ribarskim plovilom ili zamkom čija je pojedinačna kvota ili čije su državne ribolovne mogućnosti u trenutku ulova bile iscrpljene prot

Područje kazna: 

Nazočnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme stavljanja plavoperajne tune u uzgojne kaveze (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja plavoperajnu tunu u uzgojne kaveze ili je izlovljava iz uzgojnih kaveza bez nazočnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača protivno čl. 51. st. 4. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 51. st. 4. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Mjere za sprječavanje zamjene izvornog videozapisa (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako zamjenjuje, uređuje ili manipulira videozapisom protivno čl. 44. st. 4. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 44. st. 4. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Dostupnost videozapisa o stavljanju plavoperajne tune u uzgojni kavez (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura dostupnost videozapisa inspektorima ICCAT-a, regionalnim promatračima, inspektorima Unije i nacionalnim promatračima sukladno čl. 44. st. 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 44. st. 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Videonadzor stavljanja plavoperajne tune u uzgojni kavez (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura nadzor stavljanja plavoperajne tune u uzgojni kavez podvodnom videokamerom sukladno čl. 44. st. 1. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 44. st. 1. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Dokument o ulovu plavoperajne tune (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja u kaveze plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja koja nije popraćena propisanom dokumentacijom protivno čl. 3. Uredbe (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003.
U čl. 3. Uredbe (EU) br. 640/2010 navodi se:

Područje kazna: 

Puštanje plavoperajne tune (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako po primitku naloga za puštanje ne provodi puštanje plavoperajne tune sukladno čl. 41. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 41. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Rok za stavljanje plavoperajne tune u uzgojne kaveze (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez nakon 14. kolovoza protivno čl. 40. st. 5. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 40. st. 5. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Odobrenje za stavljanje plavoperajne tune u uzgojni kavez (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez bez odobrenja protivno čl. 40. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.
U čl. 40. st. 3. Uredbe (EU) 2016/1627 navodi se:

Područje kazna: 

Stranice