Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zasebni dokument u kojem se pružaju dodatne informacije (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 14. st. 10. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju sve dodatne informacije ne pruži u zasebnom dokumentu koji se može priložiti ESIS-u.
U čl. 14. st. 10. Zakona navodi se:
"Sve dodatne informacije koje bi kreditna institucija ili kreditni posrednik mogao pružiti potrošaču ili ih je obvezan pružiti potrošaču pružaju se u zasebnom dokumentu, koji se može priložiti ESIS-u."

Zabrana naplaćivanja naknade u slučaju odustanka od ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 14. st. 7.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju naplati naknadu od potrošača u slučaju odustanka od ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.
U čl. 14. st. 7. Zakona navodi se:

Razdoblje razmatranja prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 14. st. 4.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne ostavi rok od najmanje 15 dana kao razdoblje razmatranja.
U čl. 14. st. 4. Zakona navodi se:

Dostava ponude koja je obvezujuća za kreditnu instituciju (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako postupi protivno čl. 14. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i potrošaču uz obvezujuću ponudu ne dostavi ESIS ili obvezujuću ponudu ne dostavi na papiru ili nekom drugom trajnom mediju.
U čl. 14. st. 3. Zakona navodi se:

Europski standardizirani informativni obrazac (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako personalizirane informacije ne pruži na papiru ili nekom drugom trajnom mediju putem ESIS-a, što je protivno čl. 14. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 14. st. 2. Zakona navodi se:

Personalizirane informacije za potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne stavi potrošaču na raspolaganje personalizirane informacije koje su mu potrebne za usporedbu ugovora o stambenom potrošačkom kreditu koji su dostupni na tržištu, procjenu njihovih učinaka i donošenje informirane odluke o sklapanju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, što je protivno čl. 14. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 14. st. 1. Zakona navodi se:

Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne stavi potrošaču na raspolaganje jasne i razumljive opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, ako informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu potrošaču ne stavi na raspolaganje na papiru, u elektroničkom obliku ili nekom drugom trajnom mediju, ako opće informacije ne sadržavaju najmanje potrebne podatke što je protivno čl. 13. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Stavljanje na raspolaganje izvještaja i informacija (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako potrošaču ne stavi na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana koji uključuje i izračun efektivne kamatne stope na dan izrade otplatnog plana sukladno čl. 17. st. 5.

Zabrana naplaćivanja naknade za pružene informacije potrošaču (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako informacije koje je obvezan pružiti potrošaču na temelju ovoga Zakona pruži uz naknadu, što je protivno čl. 12. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 12. st. 1. Zakona navodi se:

Ugovaranje police osiguranja povezane s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne prihvati policu osiguranja od osiguravatelja koji se razlikuje od osiguravatelja čije police uobičajeno prihvaća, što je protivno čl. 11. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 11. st. 2. Zakona navodi se:

Zabrana provođenja prakse vezanja usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako provodi praksu vezanja usluga protivno čl. 11. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 11. st. 1. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija ne smije provoditi praksu vezanja usluga."

Upozorenja o rizicima povezanim s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti ili s promjenjivom kamatnom stopom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako informacije iz čl. 10. st. 2. i 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) ne sadrže upozorenja o rizicima povezanim s ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti ili s promjenjivom kamatnom stopom, što je protivno čl. 10. st. 6. Zakona.
U čl. 10. st. 6. Zakona navodi se:

Stranice