Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Minimalne količine otpadnih radioaktivnih tvari (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da otpadne radioaktivne tvari nastaju u najmanjim mogućim količinama suprotno čl. 49. st. 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 49. st. 4. Zakona navodi se:
"Prouzročitelj radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva mora osigurati da otpadne radioaktivne tvari nastaju u najmanjim mogućim količinama."

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako radioaktivni otpad, iskorištene izvore, odnosno istrošeno nuklearno gorivo ne zbrinjava na propisan način suprotno čl. 49. st. 3. podst. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 49. st. 3. podst. 1. Zakona navodi se:
"Prouzročitelj radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora, odnosno istrošenog nuklearnog goriva mora osigurati da se:

Ovlašteni izvršitelji za nuklearnu sigurnost (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove iz čl. 43. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (dalje; Zakona) bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama Zakona i pravilnika donesenih na temelju Zakona.
U čl. 43. Zakona navodi se:

Izvješće o pogonu postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izvješćuje redovito Zavod o pogonu postrojenja suprotno čl. 41. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 41. st. 1. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja mora za nuklearno postrojenje redovito izvješćivati Zavod o pogonu postrojenja, a osobito o:

Povremeni sigurnosni pregledi nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura redovito, cjelovito i sustavno ocjenjivanje i provjeru mjera nuklearne sigurnosti postrojenja s povremenim sigurnosnim pregledima suprotno čl. 40. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 40. st. 1. Zakona navodi se:

Zabrana prodaje i stavljanja na tržište potrošačkih proizvoda (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako prodaje i/ili stavlja na tržište potrošačke proizvode ako njihova uporaba nije opravdana ili ako nije udovoljeno uvjetima za izuzimanje suprotno čl. 37. st. 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 37. st. 4. Zakona navodi se:

Zabrana dodavanja radioaktivnih tvari u proizvodnji određenih proizvoda (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako namjerno dodaje radioaktivne tvari u proizvodnji hrane, hrane za životinje, kozmetike, igračaka i osobnih ukrasa te uvozi ili izvozi takove proizvode suprotno čl. 37. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 37. st. 1. Zakona navodi se:

Zabrana rada ženama koje doje na mjestima gdje postoji mogućnost radioaktivnog onečišćenja tijela (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na radnim mjestima na kojima postoji znatan rizik od unošenja radionuklida ili radioaktivnog onečišćenja tijela rade žene koje doje suprotno čl. 26. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 26. st. 3. Zakona navodi se:
"Na radnim mjestima na kojima postoji znatan rizik od unošenja radionuklida ili radioaktivnog onečišćenja tijela ne smiju raditi žene koje doje."

Uvjeti rada za trudnice i žene koje doje (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako trudnici ne osigura uvjete rada ili ženi koja doji ne omogući rad na radnom mjestu na kojem ne postoji mogućnost radioaktivnog onečišćenja suprotno čl. 26. st. 2. i 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 26. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

Osiguranje uvjeta rada tijekom trudnoće izložene radnice (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nakon što ju izložena radnica, vanjska izložena radnica ili osoba koja se obučava ili obrazuje za rad u području izloženosti obavijesti o svojoj trudnoći, ne osigura izloženoj radnici, vanjskoj izloženoj radnici ili osobi koja se obučava ili obrazuje za rad u području izloženosti uvjete rada takve da ekvivalentna doza za plod bude toliko niska koliko je to razumno moguće postići, s minimalnom vjerojatnosti da ekvivalentna doza za plod do kraj

Upozorenje na potrebu ranog obavješćivanja u slučaju trudnoće izložene radnice (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne upozori izloženu radnicu, vanjsku izloženu radnicu i osobu koja se obučava ili obrazuje za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja na potrebu ranog obavješćivanja u slučaju trudnoće vezano uz rizik izlaganja ploda ionizirajućem zračenju te u slučaju namjere dojenja vezano uz rizik izlaganja dojenčeta ionizirajućem zračenju kao posljedici unošenja radionuklida ili radioaktivnog onečišćenja tijela suprotno čl. 26. st. 1.

Zabrana rada mlađim osobama u području izloženosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako poslove koji bi ih činili izloženim radnicima tijekom obučavanja ili obrazovanja obavljaju osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, a koje su mlađe od 18 godina, ali starije od 16 godina suprotno čl. 25. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 25. Zakona navodi se:

Stranice