Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Dostava informacija o potrošaču radi procjene kreditne sposobnosti (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne dostavi kreditnoj instituciji vjerovniku pravodobno i točno sve potrebne informacije pribavljene od potrošača radi procjene kreditne sposobnosti, što je protivno čl. 20. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 20. st. 3. Zakona navodi se:

Provjera informacija o potrošaču na temelju kojih je procijenjena kreditna sposobnost potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Zakona) na temelju informacija o prihodima i rashodima potrošača i drugim financijskim te ekonomskim okolnostima, što je protivno čl. 20. st. 1. Zakona.
U čl. 20. st. 1. Zakona navodi se:

Minimalni sadržaj evidencije kreditne institucije o nekretninama (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako postupa protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju čl. 19. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 19. st. 5. Zakona navodi se:
"Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim pobliže uređuje minimalni sadržaj evidencije kreditne institucije o nekretninama iz područja primjene ovoga Zakona."

Pohrana procjene vrijednosti stambene nekretnine na trajnom mediju i vođenje evidencije o procjeni (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne pohrani procjenu vrijednosti nekretnine na trajnom mediju te o njoj ne vodi evidenciju, što je protivno čl. 19. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 19. st. 3. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija dužna je pohraniti procjenu vrijednosti stambene nekretnine na trajnom mediju i o njoj voditi evidenciju."

Procjena vrijednosti stambene nekretnine (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne procjenjuje vrijednost stambene nekretnine u skladu s čl. 19. st. 1. i 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 19. st. 1. i 2. Zakona navodi se:
"Procjena vrijednosti stambene nekretnine provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.

Zahtjevi vezani uz provođenje procesa procjene kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako postupa protivno podzakonskom propisu donesenom na temelju čl. 18. st. 10. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 10. Zakona navodi se:
"Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim pobliže uređuje zahtjeve vezane uz provođenje procesa procjene kreditne sposobnosti potrošača."

Kontinuirano praćenje kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne prati kreditnu sposobnost potrošača kontinuirano tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa, što je protivno čl. 18. st. 8. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 8. Zakona navodi se:

Obavijest potrošaču o odbijanju zahtjeva za sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako bez odgode ne obavijesti potrošača o odbijanju zahtjeva za sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, što je protivno čl. 18. st. 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 7. Zakona navodi se:

Prethodna obavijest o uvidu u kreditni registar (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako unaprijed ne obavijesti potrošača da će izvršiti uvid u kreditni registar, što je protivno čl. 18. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 6. Zakona navodi se:
"Ako je primjenjivo, kreditna institucija dužna je unaprijed obavijestiti potrošača da će izvršiti uvid u kreditni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka."

Vjerojatnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako s potrošačem sklopi ugovor o stambenom potrošačkom kreditu, a rezultat procjene kreditne sposobnosti potrošača ne pokazuje kako je vjerojatno da će se obveze koje proizlaze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu ispuniti na način određen tim ugovorom, što je protivno čl. 18. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 5. Zakona navodi se:

Zabrana otkazivanja ili raskidanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu zbog neispravne procjene kreditne sposobnosti potrošača

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako nakon sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu otkaže ili raskine ugovor o stambenom potrošačkom kreditu zato što je neispravno proveo procjenu kreditne sposobnosti potrošača, što je protivno čl. 18. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 4. Zakona navodi se:

Uspostava, dokumentiranje i ažuriranje postupaka i vrste informacija na kojima se temelji procjena kreditne sposobnosti potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne uspostavi, dokumentira i redovito ažurira postupke i vrstu informacija na kojima se temelji procjena kreditne sposobnosti potrošača, što je protivno čl. 18. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 2. Zakona navodi se:

Stranice