Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zabrana zaračunavanja naknade za konverziju kredita (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 2.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju potrošaču zaračuna naknadu za konverziju.
U čl. 23. st. 2. Zakona navodi se:

Konverzija kredita (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne omogući potrošaču na njegov zahtjev konverziju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu iz valute u kojoj je kredit nominiran ili za koju je vezan u alternativnu valutu ili potrošaču ne omogući konverziju u bilo kojem trenutku trajanja ugovornog odnosa ili ne omogući konverziju bezuvjetno.
U čl. 23. st. 1. Zakona navodi se:

Upozorenje potrošača na rizik od sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 22. st. 8. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne upozori potrošača da bi sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu moglo stvarati za njega poseban rizik.
U čl. 22. st. 8. Zakona navodi se:

Uporaba pojmova neovisan savjet ili neovisan savjetnik (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako pojmove »neovisni savjet« ili »neovisni savjetnik« upotrebljavaju protivno čl. 22. st. 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 22. st. 7. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija i kreditni posrednik mogu upotrebljavati pojmove »neovisan savjet« i »neovisan savjetnik« ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Razlikovanje pojmova pri pružanju savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 22. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju pri pružanju savjetodavnih usluga potrošaču, ne razlikuje pojmove »savjet« i »savjetnik« od pojmova »neovisan savjet« i »neovisan savjetnik«
U čl. 22. st. 6. Zakona navodi se:

Razmatranje i preporučivanje određenog broja ponuda stambenih potrošačkih kredita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj nevezani kreditni posrednik ako pri pružanju savjetodavnih usluga ne razmotri dovoljno velik broj ponuda stambenih potrošačkih kredita dostupnih na tržištu i preporuči jednu ili nekoliko prikladnih ponuda koje su dostupne na tržištu, a koje ne odgovaraju potrebama, financijskoj situaciji i osobinama potrošača, što je protivno čl. 22. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 22. st. 5. Zakona navodi se:

Zahtjevi koji se moraju ispuniti pri pružanju savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako pri pružanju savjetodavnih usluga ne ispuni zahtjev iz čl. 22. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 22. st. 4. Zakona navodi se:
"Pri pružanju savjetodavnih usluga kreditna institucija i kreditni posrednik dužni su uz zahtjeve iz članaka 7. i 8. ovoga Zakona ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

Informiranje potrošača prije pružanja savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 22. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju prije pružanja savjetodavnih usluga ili sklapanja ugovora o pružanju savjetodavnih usluga ne pruži potrošaču na papiru ili na nekom drugom trajnom mediju potrebne informacije.
U čl. 22. st. 2. Zakona navodi se:

Obavijest o mogućnosti pružanja savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 22. st. 1.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju izričito ne obavijesti potrošača mogu li mu pružiti savjetodavne usluge.
U čl. 22. st. 1. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija i kreditni posrednik dužni su potrošača u postupku za odobravanje stambenoga potrošačkog kredita izričito obavijestiti mogu li mu pružiti savjetodavne usluge."

Upozorenje potrošaču da se neće odobriti stambeni potrošački kredit

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako najkasnije pri zaprimanju zahtjeva za odobrenje stambenog potrošačkog kredita ne upozori potrošača da neće odobriti stambeni potrošački kredit ako se ne može obaviti procjena kreditne sposobnosti potrošača zato što potrošač ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebu za procjenu njegove kreditne sposobnosti, što je protivno čl. 20. st. 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Zabrana raskidanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu zbog dostave nepotpune informacije od strane potrošača

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 20. st. 5.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju raskine ugovor o stambenom potrošačkom kreditu.
U čl. 20. st. 5. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija ne smije raskinuti ugovor o stambenom potrošačkom kreditu zbog dostave nepotpune informacije od strane potrošača prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu."

Dostava informacija i dokumentacije od strane potrošača prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu jasno i izravno ne navede informacije i dokumentaciju koju je moguće neovisno provjeriti, a koje je potrošač dužan dostaviti te rok za dostavu tih informacija, što je protivno čl. 20. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 20. st. 4. Zakona navodi se:

Stranice