Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenje propisanih parametara suprotno čl. 33. st. 1. podst. 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 5. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenje propisanih parametara."

Osiguranje provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 1. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:

Zabrana zapošljavanja osoba koje nisu zdravstveno sposobne (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako upišu kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete suprotno čl. 31. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 31. st. 2. Zakona navodi se:
"Ustanove u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ne smiju upisati kandidate koji ne ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona."

Provjera zdravstvene sposobnosti izloženih radnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provodi provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika, učenika i studenata te izloženih pripravnika bez ovlaštenja ministra nadležnog za zdravstvo suprotno čl. 30. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 30. Zakona navodi se:

Zdravstvena sposobnost za rad u području izloženosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u području izloženosti rade ili se za rad u području izloženosti obrazuju osobe bez prethodnog zdravstvenog pregleda ili koje ne udovoljavaju zdravstvenim uvjetima suprotno čl. 29. st. 1. i 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 29. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Mjerenje osobnog ozračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura mjerenje osobnog ozračenja izloženih radnika, vanjskih izloženih radnika ili polaznika suprotno čl. 28. st.i 1. i 3., čl. 33. st. 1. podst. 2. i čl. 37.b st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 28. st. 1. Zakona navodi se:

Uvjeti za provedbu nemedicinskog ozračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provodi nemedicinsko ozračenje osoba protivno propisanim uvjetima i/ili ne provodi propisane mjere zaštite osoba izloženih nemedicinskom ozračenju suprotno čl. 27.a Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 27.a Zakona navodi se:

Mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provodi mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju sukladno odredbama pravilnika iz čl. 27. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 27. st. 2. Zakona navodi se:
"Uvjete, način i mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda u suradnji s ministrom nadležnim za zdravlje."

Održavanje preporučenog doznog ograničenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja na način da ozračenje izloženih radnika i vanjskih izloženih radnika kontinuirano premašuje preporučeno dozno ograničenje iz čl. 24. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (dalje; Zakona) protivno čl. 24. st. 3. Zakona.
U čl. 24. st. 3. Zakona navodi se:

Preporučeno dozno ograničenje za izložene radnike (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izradi preporučeno dozno ograničenje za izložene radnike ili vanjske izložene radnike suprotno čl. 24. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 24. st. 2. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik je za izložene radnike te vanjski izvođač za vanjske izložene radnike obvezan izraditi preporučeno dozno ograničenje."

Granice ozračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da ozračenje pojedinog stanovnika, izloženog radnika, određenih organa ili tkiva čovjekova tijela, osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja bude niže od propisane granice suprotno čl. 24. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 24. Zakona navodi se:

Načela opravdanosti, optimizacije i ograničenja zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi izvor ionizirajućeg zračenja protivno načelima radiološke sigurnosti suprotno čl. 23. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 23. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik obvezni su mjerama radiološke sigurnosti osigurati provedbu načela opravdanosti, optimizacije i ograničenja ozračenja."

Stranice