Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Ovlašteni stručni tehnički servisi (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove radiološke sigurnosti bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama čl. 42. st. 1. i 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 42. st. 1. Zakona navodi se:
"Poslove radiološke sigurnosti obavljaju ovlašteni stručni tehnički servisi koje rješenjem ovlašćuje Zavod."
U čl. 42. st. 3. Zakona navodi se:

Stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja odgovarajućeg stručnog obrazovanja suprotno čl. 36. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 36. st. 2. Zakona navodi se:
"Stručno obrazovanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora udovoljavati uvjetima propisanim pravilnikom iz članka 47. stavka 5. ovoga Zakona."

Mjere samozaštite od ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da izloženi radnici tijekom rada provode sve propisane i uobičajene mjere samozaštite od ionizirajućeg zračenja, kao i zaštite drugih osoba, koriste zaštitnu opremu i uređaje za mjerenje osobnoga ozračenja te koriste sve druge potrebne mjere za zaštitu od ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 35. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 35. Zakona navodi se:

Izvješćivanje Zavoda o nuklearnom postrojenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na propisan način i u propisanom roku ne izvještava Zavod suprotno čl. 34., čl. 39. st. 3., čl. 40. st. 2., čl. 41. st. 1., čl. 63. st. 3., čl. 72. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 34. Zakona navodi se:

Informiranje izloženog radnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne informira izloženog radnika o opasnostima za zdravlje od ionizirajućeg zračenja u njegovu radu i/ili o općenitim postupcima zaštite od ionizirajućeg zračenja i mjerama opreza koje treba poduzeti i/ili o postupcima zaštite od ionizirajućeg zračenja i mjerama opreza povezanima s operativnim i radnim uvjetima djelatnosti, kao i svake vrste radnog mjesta ili posla koji im mogu biti dodijeljeni i/ili o važnosti sukladnosti s tehničkim, medicins

Zabrana rada neizloženim radnicima (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura zabranu rada i provedbu zabrane rada radnicima koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima, a koji nemaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti i posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 18. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 18. Zakona navodi se:

Zabrana rada u području izloženosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura zabranu rada i provedbu zabrane rada u području izloženosti izloženim radnicima, vanjskim izloženim radnicima i osobama koje se obučavaju ili obrazuju za rad u području izloženosti koje ne udovoljavaju zdravstvenim uvjetima i koje nemaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti i posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja ako rukuju istima suprotno čl. 33. st. 1. podst. 17.

Označavanje područja posebnog nadgledanja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne označi područje posebnog nadgledanja i u njemu ne provodi posebna pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprječavanja širenja radioaktivnog onečišćenja te ne kontrolira i/ili ne ograniči pristup u područje posebnog nadgledanja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:

Provjera radioaktivnog onečišćenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura provjeru radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 10. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 10. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:

Redovito umjeravanje i provjera ispravnosti mjernih instrumenata (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura redovito umjeravanje i provjeru ispravnosti mjernih instrumenata te načina njihova korištenja suprotno čl. 33. st. 1. podst. 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. 
U čl. 33. st. 1. podst. 9. Zakona navodis se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– redovito umjeravanje i provjeru ispravnosti mjernih instrumenata te načina njihova korištenja."

Osobna zaštitna sredstva i zaštitna oprema (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu za izložene radnike te redovitu provjeru ispravnosti tih sredstava suprotno čl. 33. st. 1. podst. 8. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. 
U čl. 33. st. 1. podst. 8. Zakona navodis se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– osobna zaštitna sredstva i zaštitnu opremu za izložene radnike te redovitu provjeru ispravnosti tih sredstava."

Program osiguranja kvalitete (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura program osiguranja kvalitete i/ili njegovo provođenje suprotno čl. 33. st. 1. podst. 6. i čl. 46. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 6. Zakona navodis se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– program osiguranja kvalitete i njegovo provođenje."

U čl. 46. st. 2. Zakona navodi se:

Stranice