Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Označavanje područja posebnog nadgledanja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura označavanje područja posebnog nadgledanja i/ili u tom području ne osigura provođenje posebnih pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprječavanja širenja radioaktivnog onečišćenja te kontroliranje i/ili ograničavanje pristupa tom području na propisan način suprotno čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 16. Zakona navodi se:

Označavanje područja nadgledanja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura označavanje područje nadgledanja i nadziranje tog područja radi zaštite od ionizirajućeg zračenja na propisan način suprotno čl. 33. st. 1. podst. 15. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 15. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– označavanje područja nadgledanja i nadziranje tog područja radi zaštite od ionizirajućeg zračenja."

Klasifikacija radnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne klasificira radnike na propisan način ili ih klasificira protivno propisanom načinu iz čl. 33. st. 1. podst. 14. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 33. st. 1. podst. 14. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik mora osigurati:
– klasifikaciju radnika sukladno pravilniku iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona."

Mjere zaštite u području nadgledanja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne nadzire područje nadgledanja na propisan način i/ili ne primjenjuje propisana posebna pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprječavanja širenja radioaktivnog onečišćenja u području posebnog nadgledanja i/ili ne kontrolira i/ili ne ograničava pristup istom na propisan način suprotno čl. 32. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 32. st. 2. Zakona navodi se:

Obavijest o namjeri obavljanja djelatnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi Zavodu obavijest o namjeri propisanog sadržaja suprotno čl. 8.a st. 1. i 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 8.a st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izvrši naređene mjere iz čl. 86. st. 1. i 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 86. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Sadržaj očevidnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi očevidnike sukladno propisanim uvjetima  suprotno čl. 72. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 72. st. 3. Zakona navodi se:
"Obvezan sadržaj očevidnika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, njihov sadržaj, način vođenja i rokove čuvanja te način i rokove izvješćivanja propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda."

Očevidnici (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi propisane očevidnike suprotno čl. 72. st.1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
U čl. 72. st. 1. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik, ovlašteni stručni tehnički servis i ovlašteni izvršitelj za nuklearnu sigurnost obvezni su voditi očevidnike."

Plan i program mjera u slučaju izvanrednog događaja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izradi Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja suprotno čl. 61. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 61. st. 1. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja obvezan je izraditi Plan i program mjera u slučaju izvanrednog događaja koji odobrava Zavod."

Periodično obnavljanje znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja periodično ne obnavljaju znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti suprotno čl. 47. st. 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 47. st. 4. Zakona navodi se:
"Izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju periodično obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti."

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja nemaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti suprotno čl. 47. st. 2. i čl. 33. st. 1. podst. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 47. st. 2. Zakona navodi se:

Stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako izvorima ionizirajućeg zračenja rukuju radnici koji nemaju posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja suprotno čl. 47. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 47. st. 1. Zakona navodi se:
"Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja."

Stranice