Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Nadzor nad kreditnim posrednicima (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne postupa sukladno podzakonskom propisu Hrvatske narodne banke.
U čl. 33. st. 6. Zakona navodi se:
"Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim pobliže uređuje način obavljanja nadzora nad kreditnim posrednicima."

Obavijest o izmijenjenim, dopunjenim ili raskinutim ugovorima s kreditnim posrednicima (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju kreditna institucija ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o izmijenjenim, dopunjenim ili raskinutim ugovorima s kreditnim posrednicima u roku od 15 dana od dana izmjene, dopune ili raskida ugovora.
U čl. 33. st. 5. Zakona navodi se:

Evidencija o ugovorima s kreditnim posrednicima (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju kreditna institucija ne vodi evidenciju o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim i raskinutim ugovorima s kreditnim posrednicima.
U čl. 33. st. 4. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija dužna je voditi evidenciju o sklopljenim, izmijenjenim, dopunjenim i raskinutim ugovorima s kreditnim posrednicima."

Ispunjavanje obveza kreditne institucije u dijelu pružanja usluga kreditnog posrednika koji je za nju vezan (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditna institucija ne ispunjava odredbe čl. 33. Zakona u dijelu pružanja usluga kreditnog posrednika koji je za nju vezan.
U čl. 33. st. 3. Zakona navodi se:

Obavijest o nastupanju okolnosti za ukidanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditna institucija bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada utvrdi da je nastupila neka od okolnosti za ukidanje odobrenja za rad iz čl. 35. Zakona, ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku.
U čl. 33. st. 2. Zakona navodi se:

Praćenje rada kreditnog posrednika (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 33. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditna institucija ne prati da kreditni posrednik koji je za nju vezan i s kojim ima sklopljen ugovor o pružanju usluga kreditnog posredovanja postupa u skladu s odredbama Zakona.
U čl. 33. st. 1. Zakona navodi se:

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 32. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditni posrednik koji je dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja samo za jednu kreditnu instituciju ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja iz čl. 29. Zakona za dodatnu kreditnu instituciju za koju je vezan.
U čl. 32. st. 5. Zakona navodi se:

Zabrana isključenja ili ograničenja odgovornosti kreditne institucije (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 29. st. 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditna institucija isključi ili ograniči odgovornost iz čl. 29. st. 10. Zakona.
U čl. 29. st. 11. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija ne može odgovornost iz stavka 10. ovoga članka isključiti ili ograničiti."
U čl. 29. st. 10. Zakona navodi se:

Odobrenje za svaku dodatnu uslugu koja se namjerava pružati (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 29. st. 8. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) pruža dodatnu uslugu za koju nije dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog poslovanja ili ako je vezan za dodatnu kreditnu instituciju za koju nije dobio odobrenje iz čl. 29. st. 5. Zakona.
U čl. 29. st. 8. Zakona navodi se:

Minimalne mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 28. st. 8. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne postupa sukladno podzakonskom propisu Hrvatske narodne banke.
U čl. 28. st. 8. Zakona navodi se:

Mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 28. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne poduzima razumne i opravdane mjere u svrhu olakšanja otplate dugovanja potrošaču i drugim sudionicima kreditnog odnosa.
U čl. 28. st. 6. Zakona navodi se:

Prijenos prava vlasništva nad nekretninom kao instrumentom osiguranja stambenog potrošačkog kredita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 28. st. 5.

Stranice