Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Informacije potrošačima o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu označenu jednom izjavom ili s više izjava navedenim u čl. 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 оd 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani koja ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.
U čl. 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 navodi se:

Nepostupanje po rješenju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne postupi po rješenju iz čl. 6. st. 1. Zakona o informiranju potrošača o hrani.
U čl. 6. st. 1. Zakona navodi se:
"Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost rješenjem:
– narediti otklanjanje nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

Prodaja hrane na daljinu (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu (prodaja na daljinu) u suprotnosti s čl. 14. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Dodatni obvezni podaci za određenu vrstu ili kategoriju hrane (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako dodatne obvezne informacije o hrani nisu navedene, što je protivno čl. 10. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje nutritivne deklaracije (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako hrana nema navedenu nutritivnu deklaraciju, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje stvarne alkoholne jakosti po volumenu (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje naziva i adrese subjekta u poslovanju s hranom (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom iz čl. 8. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nepostojanje podataka o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nema podataka o posebnim uvjetima čuvanja i/ili upotrebe za hranu koja to zahtijeva što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje datuma minimalne trajnosti (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije naveden datum minimalne trajnosti ili »upotrijebiti do« datum, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje sastojaka koji uzrokuju alergije ili intolerancije (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nisu navedeni sastojci koji uzrokuju alergije ili intolerancije, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nedostatak popisa sastojaka (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nedostaje popis sastojaka, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Zabrana mijenjanja informacija o hrani koje bi mogle potrošača dovesti u zabludu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u okviru svog poslovanja mijenja informacije o hrani koje bi krajnjeg potrošača mogle dovesti u zabludu ili na bilo koji drugi način smanjiti razinu zaštite potrošača i mogućnost krajnjeg potrošača da bude informiran pri odabiru, što je protivno čl. 8. st. 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Stranice