Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Dužnost stjecatelja da osigura zaštitu potrošača (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno čl. 40. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) potrošaču ne osigura primjenu svih odredbi Zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača.
U čl. 40. st. 2. Zakona navodi se:
"Stjecatelj ili treća osoba na koju je stjecatelj prenio taj ugovor dužna je prema potrošaču osigurati primjenu svih odredbi ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača."

Zabrana poslovanja na području RH putem imenovanih predstavnika (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osobe ako protivno čl. 34. st. 12. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju na području Republike Hrvatske pružaju usluge kreditnog posredovanja ili pružaju savjetodavne usluge kao imenovani predstavnici iz drugih država članica.
U čl. 34. st. 12. Zakona navodi se:
"Kreditni posrednik iz druge države članice ne smije na području Republike Hrvatske poslovati putem imenovanih predstavnika."

Uvjeti pružanja usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga na području RH (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pruža usluge kreditnog posredovanja i pruža savjetodavne usluge na području Republike Hrvatske protivno čl. 29. st. 2., 3., 7., 8., 9. i 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 29. st. 2. i 3. Zakona navodi se:

Uporaba pojmova neovisan savjet i neovisan savjetnik prilikom pružanja savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pruža savjetodavne usluge protivno čl. 22. st. 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 22 .st. 7. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija i kreditni posrednik mogu upotrebljavati pojmove »neovisan savjet« i »neovisan savjetnik« ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. razmotren je dovoljno velik broj ponuda stambenih potrošačkih kredita dostupnih na tržištu i

Pristup kreditnim registrima (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao voditelj kreditnog registara ne pruži kreditnoj instituciji koja posluje u skladu s Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) informacije kojima raspolaže, a koje su joj potrebne radi procjene kreditne sposobnosti potrošača, odnosno praćenje ispunjenja kreditne obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu koji je predmet Zakona protivno čl. 21. Zakona.
U čl. 21. Zakona navodi se:

Čuvanje podataka i zabrana priopćavanja trećim osobama (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se protivno čl. 5. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju podacima do kojih su došli na temelju tog članka ne koriste isključivo u svrhu za koju su dani ili ako ih priopćavaju ili učine dostupnima trećim osobama.
U čl. 5. st. 6. Zakona navodi se:

Vjerovnici koji smiju odobravati ugovore o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako odobrava ili obećava odobriti kredit ili nastupa kao vjerovnik po ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu protivno čl. 4. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 4. st. 2. Zakona navodi se:
"Na području Republike Hrvatske ugovore o stambenom potrošačkom kreditu smiju odobravati samo sljedeći vjerovnici:

Sprječavanje dolaska potrošača u nepovoljniji položaj u slučaju prijenosa ugovora o stambenom potrošačkom kreditu na novog stjecatelja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 40. st. 1. i 3.

Uvjeti za pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako kreditni posrednik iz druge države članice na području Republike Hrvatske pruža usluge protivno čl. 34. st. 7., 8., 9., 11. i 12. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 34. st. 7., 8. i 9 Zakona navodi se:
"Kreditni posrednik iz druge države članice može, pod uvjetima određenim ovim Zakonom, na području Republike Hrvatske pružati usluge preko podružnice ili neposredno.

Pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga prije propisanog roka (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 34. st. 5.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju započne s pružanjem usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga prije propisanog roka.
U čl. 34. st. 5. Zakona navodi se:

Obavijest o namjeri pružanja usluga kreditnog posredovanja u drugoj državi članici (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako kreditni posrednik iz Republike Hrvatske započne pružati usluge kreditnog posredovanja u drugoj državi članici, preko podružnice ili neposredno, prije nego što o tome izvijesti Hrvatsku narodnu banku, što je protivno čl. 34. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 34. st. 2. Zakona navodi se:

Pružanje usluga kreditnog posredovanja može na području druge države članice (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako na području druge države članice kreditni posrednik koji je od Hrvatske narodne banke dobio odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja pruža usluge kreditnog posredovanja i savjetodavne usluge protivno čl. 34. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 34. st. 1. Zakona navodi se:

Stranice