Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Korištenje vlastitih prihoda (izvršavanje državnog proračuna)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako vlastite prihode koristi suprotno čl. 41. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.
U čl. 41. Zakona navodi se:
"Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima temeljem kojih su vlastiti prihodi i ostvareni.

Uplata nužnih rashoda iznad utvrđene razine (izvršavanje državnog proračuna)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako nužne rashode isplaćuje iznad razine utvrđene čl. 33. st. 18. Zakona o o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.
U čl. 33. st. 18. Zakona navodi se:

Uplata prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima (izvršavanje državnog proračuna)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako prihode od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima ne uplaćuje u Proračun sukladno čl. 25. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, 
U čl. 25. Zakona navodi se:
"Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima s računa Proračuna prihod su Proračuna."

Povećanje naknada i primanja suprotno osnovici (izvršavanje državnog proračuna)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa poveća suprotno osnovici iz čl. 21. st. 2. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.
U čl. 21. st. 2. Zakona navodi se:
"Osnovica za obračun naknada i drugih primanja iz stavka 1. ovoga članka iznosi 3326,00 kuna."

Uplata deviznih sredstava na račun Proračuna (izvršavanje državnog proračuna)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako devizna sredstva ne uplati na račun koji odredi Ministarstvo, sukladno čl. 14. st. 1. i 3. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.
U čl. 14. st. 1. Zakona navodi se:
"Devizna sredstva koja ostvare korisnici uplaćuju se na račun Proračuna."
U čl. 14. st. 3. Zakona navodi se:

Informacije potrošačima o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu označenu jednom izjavom ili s više izjava navedenim u čl. 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 оd 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani koja ne udovoljava uvjetima propisanim tom Uredbom.
U čl. 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 navodi se:

Nepostupanje po rješenju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne postupi po rješenju iz čl. 6. st. 1. Zakona o informiranju potrošača o hrani.
U čl. 6. st. 1. Zakona navodi se:
"Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost rješenjem:
– narediti otklanjanje nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje;

Prodaja hrane na daljinu (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu (prodaja na daljinu) u suprotnosti s čl. 14. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Dodatni obvezni podaci za određenu vrstu ili kategoriju hrane (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako dodatne obvezne informacije o hrani nisu navedene, što je protivno čl. 10. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje nutritivne deklaracije (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako hrana nema navedenu nutritivnu deklaraciju, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje stvarne alkoholne jakosti po volumenu (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola, što je protivno čl. 9. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Nenavođenje naziva i adrese subjekta u poslovanju s hranom (informiranje potrošača o hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom iz čl. 8. st. 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br.

Stranice