Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama i drugim prigodnim mjestima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili trgovačkih centara i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje ako ne onemoguće postupanje protivno odredbi čl. 48. Zakona o trošarinama.
U čl. 48. Zakona navodi se:

Potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj ako ostvari oslobođenje od plaćanja trošarine iz čl. 29. st. 1. t. 2. i 4. Zakona o trošarinama (dalje; Zakona) suprotno čl. 29. st. 4. Zakona.
U čl. 29. st. 4. Zakona navodi se:

Unos i prevoženje trošarinskih proizvoda u količinama koje prelaze osobne potrebe

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici unosi u Republiku Hrvatsku ili ih prevozi u količinama koje prelaze količine propisane za osobne potrebe.

Tehnički uvjeti za vođenje elektroničke evidencije potrošnje označenog plinskog ulja (trošarine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne ispuni tehničke uvjete za vođenje elektroničke evidencije potrošnje označenog plinskog ulja za namjene korisnika u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz čl. 92. Zakona o trošarinama (dalje; Zakona) i za namjene iz čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona suprotno čl. 89. st. 5. Zakona.
U čl. 89. st. 5. Zakona navodi se:

Obavijest o kupcima i krajnjim potrošačima uređaja za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića (trošarine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne izvijesti o kupcima – krajnjim potrošačima uređaja za proizvodnju alkohola, odnosno alkoholnih pića nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca ili ne dostavi presliku računa o prodaji suprotno čl. 66. st. 1. Zakona o trošarinama.
U čl. 66. st. 1. Zakona navodi se:

Čuvanje preslike papirnatog dokumenta u evidenciji pošiljatelja (trošarine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne čuva presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji suprotno čl. 15. st. 4. Zakona o trošarinama.
U čl. 15. st. 4. Zakona navodi se:
"Pošiljatelj je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji."

Prijava potrebe za radnikom (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac koji nije Zavodu prijavio potrebu za radnikom na propisanom obrascu suprotno čl. 32. st. 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 32. st. 2. Zakona navodi se:
"Poslodavac će prijavu potrebe za radnikom iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu na za to propisanom obrascu ako je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnoga radnog mjesta putem javnog natječaja."

Broj upisa u evidenciju ministarstva (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja u pravnom prometu, poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu ne navede broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad suprotno čl. 4. st. 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 10. Zakona navodi se:

Posredovanje pri zapošljavanju bez naknade za tražitelje zaposlenja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uz naplatu naknade od tražitelja zaposlenja suprotno čl. 4. st. 6. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 6. Zakona navodi se:

Obavljanje nedopuštenih djelatnosti (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja uz djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem obavlja nedopuštene djelatnosti suprotno čl. 4. st. 4. Zakona  o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 4. Zakona navodi se:

Upis u evidenciju ministarstva (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem prije upisa u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad suprotno čl. 4. st. 7. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 7. Zakona navodi se:

Obavijest o namjeri obavljanja djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja privremeno ili povremeno u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, a o tome nije obavijestila ministarstvo nadležno za rad suprotno čl. 4. st. 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 3. Zakona navodi se:

Stranice